Om boken - SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN

Breaking

En blogg för skolbibliotek med fokus MIK

Video of the Day

- för digital delaktighet

fredag 23 mars 2018

Om boken


  • Nilsson, Monica (2007). Informationsfärdighet i praktiken: skolbibliotekarie och lärare i samverkan. Lund: BTJ förlag
För många år sedan skrev jag boken Informationsfärdighet i praktiken - skolbibliotekarier och lärare i samverkan. 

Boken har några år på nacken.... men fortfarande har själva processen och arbetsgången vid informationshantering inte blivit så mycket annorlunda:-) Det som har ändrat sig är källorna. Så även om många källor i de anvisade övningarna är inaktuella så är det fritt upp till dig att ändra och anpassa till idag och din egen undervisning.

Arbetsbladen ligger på min andra bloggsida Digitala skolbibliotekarien. Vissa av arbetsbladen är i pdf och går ej att ändra - men flera är möjliga att anpassa.

Så här hämtar du hem arbetsbladen:

Du högerklickar på länken. Välj ladda ner som word. Ladda ner och spara på din dator (kom i håg var du lade den:-) ) Öppna - överst kan finnas ett meddelande om att dokumentet är stängt för redigering. Välj öppna.

Planera tillsammans

Processen i informationshantering - Raketen

Loggböcker

Perspektivmall - informationshantering

Söka och spåra

Att inte bli lurad

Skriva källor

Upphovsrätt

.... och en gammal webbsida  :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om bloggen

Bloggen är tänkt att vara en idéresurs för dig som jobbar som skolbibliotekarie eller pedagog - där det också finns möjlighet till interaktion med dialog och individuell handledning En webbplats med främsta fokus digital delaktighet på olika sätt.